Aktualności

Konferencja "Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania"

W dniach 27 i 28 listopada 2023r. w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyła się konferencja "Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania", zorganizowana przez AG wspólnie z Centrum Doskonałości Dydaktycznej I Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej.

Forum "Metodyk(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej"

W dniach 16 i 17 listopada 2023r. odbyło się w Uniwersytecie WSB we Wrocławiu Forum Metodyczne członkowskich uczelni Polskiej Unii Edukacyjnej Grupy Merito, pt. "Metodyka(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej", zorganizowane wspólnie z Polską Unią Edukacyjną i przeznaczone dla ogółu krajowych uczelni publicznych i niepublicznych.

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 13 listopada 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd omówił między innymi zamiar wspólnej inicjatywy PUE i Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych w sprawie finansowania uczelni niepublicznych oraz koncepcję trzydniowej międzynarodowej Konferencji "Przyszłość Szkolnictwa Wyższego II", organizowanej wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Narodową Agencją Współpracy Akademickiej.

Decyzja Zarządu

Na podstawie decyzji Zarządu z dnia 20 stycznia 2023 r. o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej, z dniem 1 lipca 2023r. Zarząd powołał Pana Profesora dr hab. Zbigniewa Marciniaka na funkcję Przewodniczącego tej Rady. Działania Przewodniczącego Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE są wykonywana pro bono, tak jak praca członków wszystkich organów Polskiej Unii Edukacyjnej.

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 3 marca 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do PUE Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, omówił Konferencję „Ciągłość kształcenia” organizowaną z i pod patronatem CDDiN PUE przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS, KFON i STO, a także towarzyszący jej program wizyt studyjnych dyrektorów szkół oraz prodziekanów i prorektorów ds. nauczania uczelni wyższych. Ponadto Zarząd omówił projekt składany do Fundacji Fulbrighta, dotyczący seminariów w siedmiu najważniejszych krajowych ośrodkach akademickich na temat najnowszych narzędzi kształcenia w USA i na świecie.

Konferencja Attractiveness of the Teaching Profession

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 r. odbyła się w Warszawie konferencja “Attractiveness of the Teaching Profession” (Atrakcyjność zawodu nauczyciela/wykładowcy), zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE) z udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej.

Walne Zgromadzenie PUE

20 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Unii Edukacyjnej. Zaproszeni goście mówili o jej dorobku i przekazali życzenia dalszego jej rozwoju.

Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą PUE na następną kadencję w osobach Jerzego Malca (Przewodniczącego) oraz Marty Adamczyk, Witolda Bieleckiego, Grzegorza Cygonika, Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i Zygmunta Puchalskiego (Członków). W przerwie WZ odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PUE.

Na następne dwa lata został powołany Zarząd PUE w składzie Mieczysław Błoński (Prezes) oraz Roman Cieślak, Maciej Kolasiński, Jadwiga Koralewicz, Maria Kotowska i Anna Sobala-Zbroszczyk (Wiceprezesi).

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 20 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do Polskiej Unii Edukacyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE oraz o zaproszeniu do Polskiej Unii Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (EFEE)

13 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation od Education Employers), której członkiem jest Polska Unia Edukacyjna. Podczas Walnego Zgromadzenia organizacje należące do EFEE wybrały jej nowy Executive Committee, do którego ponownie wszedł Prezes Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie konferencji zorganizowanych przez Polską Unię Edukacyjną i Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE w roku 2022, plany wydarzeń naukowych PUE i CDDIN na rok 2023, uzupełnienie kierownictwa Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej, wstępne przedstawienie nowych potencjalnych organizacji członkowskich PUE i omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia PUE, planowanego na dzień 20 stycznia 2023 roku.