Aktualności

Konferencja Attractiveness of the Teaching Profession

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 r. odbyła się w Warszawie konferencja “Attractiveness of the Teaching Profession” (Atrakcyjność zawodu nauczyciela/wykładowcy), zorganizowana przez European Trade Union Committee for Education (ETUCE) i European Federation of Education Employers (EFEE) z udziałem Polskiej Unii Edukacyjnej.

Walne Zgromadzenie PUE

20 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Unii Edukacyjnej. Zaproszeni goście mówili o jej dorobku i przekazali życzenia dalszego jej rozwoju.

Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą PUE na następną kadencję w osobach Jerzego Malca (Przewodniczącego) oraz Marty Adamczyk, Witolda Bieleckiego, Grzegorza Cygonika, Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i Zygmunta Puchalskiego (Członków). W przerwie WZ odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PUE.

Na następne dwa lata został powołany Zarząd PUE w składzie Mieczysław Błoński (Prezes) oraz Roman Cieślak, Maciej Kolasiński, Jadwiga Koralewicz, Maria Kotowska i Anna Sobala-Zbroszczyk (Wiceprezesi).

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 20 stycznia 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu do Polskiej Unii Edukacyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, o utworzeniu Rady Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE oraz o zaproszeniu do Polskiej Unii Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (EFEE)

13 grudnia 2022 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation od Education Employers), której członkiem jest Polska Unia Edukacyjna. Podczas Walnego Zgromadzenia organizacje należące do EFEE wybrały jej nowy Executive Committee, do którego ponownie wszedł Prezes Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie konferencji zorganizowanych przez Polską Unię Edukacyjną i Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE w roku 2022, plany wydarzeń naukowych PUE i CDDIN na rok 2023, uzupełnienie kierownictwa Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej, wstępne przedstawienie nowych potencjalnych organizacji członkowskich PUE i omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia PUE, planowanego na dzień 20 stycznia 2023 roku.

Seminarium "European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management"

W dniach 19 i 20 października odbyło się w Warszawie seminarium "European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management", zorganizowane przez europejskie federacje EFEE i ETUCE, Polską Unię Edukacyjną, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie oraz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego w Krakowie”

W dniach 15 i 16 września pod patronatem Przewodniczącego KRASP odbyła się w Krakowie Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego”, zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PUE członkiem Rady Głównej Konfederacji

W dniu 9 czerwca Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan wybrało profesora Jerzego Malca, prorektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej, na trzyletnia kadencję do nowej Rady Głównej Konfederacji.

Pismo do Wicepremiera P. Glińskiego w sprawie "zerowej" stawki VAT na książki i prasę

PUE pragnie pogratulować Panu Premierowi podjęcia skutecznych działań w doprowadzeniu do decyzji Unii Europejskiej, zezwalającej na zastosowanie w polskim prawie "0" VAT na książki i prasę.

Pismo do Ministra P. Czarnka w sprawie wyrównania zasad finansowania uczelni publicznych i niepublicznych

Z uznaniem przyjęliśmy wiadomość, iż z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki podjęto prace nad wyrównaniem zasad finansowania publicznych i niepublicznych szkół wyższych. PUE deklaruje pomoc w przygotowaniu zasad finansowania uczelni niepublicznych.