Aktualności

Forum "Metodyk(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej"

W dniach 16 i 17 listopada 2023r. odbyło się w Uniwersytecie WSB we Wrocławiu Forum Metodyczne członkowskich uczelni Polskiej Unii Edukacyjnej Grupy Merito, pt. "Metodyka(a) Przyszłości. Zmiany w Edukacji Wyższej", zorganizowane wspólnie z Polską Unią Edukacyjną i przeznaczone dla ogółu krajowych uczelni publicznych i niepublicznych.

Drukuj