Aktualności

Wyrażenie solidarności z Ukrainą

Polska Unia Edukacyjna wyraziła swoją solidarność z walczącą Ukrainą. Organizacje członkowskie PUE od kilku tygodni organizują pomoc materialną dla mieszkańców wielu miejscowości w Ukrainie, przyjmują studentów i uczniów z Ukrainy oraz wspierają ich w różny możliwy sposób (organizują dla nich pomoc psychologiczną, językową, socjalną, związaną z załatwianiem spraw urzędowych i innych).

Powołanie Zastępczyń Dyrektora CDDiN

W dniu 13 stycznia Zarząd Polskiej Unii Edukacyjnej postanowił powołać dr hab. Małgorzatę Baran i dr Anitę Zarzycką na stanowiska Zastępczyń Dyrektora Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN) PUE.

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 12  stycznia Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski nadesłał odpowiedź na pismo Polskiej Unii Edukacyjnej dotyczące dofinansowania szkół.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 7 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, z udziałem członków Rady Nadzorczej. Zarząd podjął uchwały o utworzeniu Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE (CDDiN) oraz o powołaniu z dniem 1 stycznia 2022 r. profesora Zbigniewa Marciniaka na stanowisko Dyrektora Centrum.

Forum Metodyczne – lekcja fińska

W dniach 13 i 14 września odbyło się Forum Metodyczne dla Szkół Średnich – Lekcja Fińska, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Forum było poświęcone zmianom, jakie zachodzą w kształceniu na poziomie średnim. Mówcami i uczestnikami Forum byli wyróżniający się dydaktycy z Polski i Finlandii.

Forum Metodyczne 2021

W dniach 26 i 27 maja 2021 r. odbyło się Forum Metodyczne 2021, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez TEB Akademię w Poznaniu. Forum było poświęcone akademickiej edukacji zdalnej w warunkach pandemii.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie przygotowań do Forum Metodycznego 2021, ogłoszenie w czasie Forum utworzenia Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej oraz wybór kandydatów PUE do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Walne Zgromadzenie PUE

W roku bieżącym Polska Unia Edukacyjna obchodzi dwudziestolecie swego istnienia. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się jubileuszowe Walne Zgromadzenie PUE, na którym zaproszeni goście mówili o jej dorobku oraz przekazali życzenia dalszego jej rozwoju.

Wybór Prezesa Zarządu PUE dr Mieczysława Błońskiego do Executive Committee Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji EFEE

W dniu 19 października br. Walne zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji EFEE, złożone z przedstawicieli pięćdziesięciu organizacji z dwudziestu trzech państw wybrało Prezesa Zarządu PUE dr Mieczysława Błońskiego do Executive Committee tej Federacji.

Pismo PUE z 9.09.2020 r. do Wiceministrów Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej r. w sprawie zorganizowania z inicjatywy MNiSW przez NCBiR konkursu "Uczelnia Cyfrowa"

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister,

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (związanego z ze środkami na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności przyznanymi Polsce przez Unię Europejską), zgłaszamy propozycję konkursu dedykowanego polskim uczelniom wyższym publicznym i niepublicznym, który umożliwiłby im osiągnięcie statusu uczelni cyfrowych.