Aktualności

Seminarium "European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management"

W dniach 19 i 20 października odbyło się w Warszawie seminarium "European Social Partners in Education Promoting Environmental Sustainability in School Learning, Teaching and Management", zorganizowane przez europejskie federacje EFEE i ETUCE, Polską Unię Edukacyjną, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie oraz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego w Krakowie”

W dniach 15 i 16 września pod patronatem Przewodniczącego KRASP odbyła się w Krakowie Konferencja „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego”, zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PUE członkiem Rady Głównej Konfederacji

W dniu 9 czerwca Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan wybrało profesora Jerzego Malca, prorektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej, na trzyletnia kadencję do nowej Rady Głównej Konfederacji.

Pismo do Wicepremiera P. Glińskiego w sprawie "zerowej" stawki VAT na książki i prasę

PUE pragnie pogratulować Panu Premierowi podjęcia skutecznych działań w doprowadzeniu do decyzji Unii Europejskiej, zezwalającej na zastosowanie w polskim prawie "0" VAT na książki i prasę.

Pismo do Ministra P. Czarnka w sprawie wyrównania zasad finansowania uczelni publicznych i niepublicznych

Z uznaniem przyjęliśmy wiadomość, iż z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki podjęto prace nad wyrównaniem zasad finansowania publicznych i niepublicznych szkół wyższych. PUE deklaruje pomoc w przygotowaniu zasad finansowania uczelni niepublicznych.

Wyrażenie solidarności z Ukrainą

Polska Unia Edukacyjna wyraziła swoją solidarność z walczącą Ukrainą. Organizacje członkowskie PUE od kilku tygodni organizują pomoc materialną dla mieszkańców wielu miejscowości w Ukrainie, przyjmują studentów i uczniów z Ukrainy oraz wspierają ich w różny możliwy sposób (organizują dla nich pomoc psychologiczną, językową, socjalną, związaną z załatwianiem spraw urzędowych i innych).

Powołanie Zastępczyń Dyrektora CDDiN

W dniu 13 stycznia Zarząd Polskiej Unii Edukacyjnej postanowił powołać dr hab. Małgorzatę Baran i dr Anitę Zarzycką na stanowiska Zastępczyń Dyrektora Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej (CDDiN) PUE.

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 12  stycznia Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski nadesłał odpowiedź na pismo Polskiej Unii Edukacyjnej dotyczące dofinansowania szkół.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 7 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, z udziałem członków Rady Nadzorczej. Zarząd podjął uchwały o utworzeniu Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE (CDDiN) oraz o powołaniu z dniem 1 stycznia 2022 r. profesora Zbigniewa Marciniaka na stanowisko Dyrektora Centrum.

Forum Metodyczne – lekcja fińska

W dniach 13 i 14 września odbyło się Forum Metodyczne dla Szkół Średnich – Lekcja Fińska, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Forum było poświęcone zmianom, jakie zachodzą w kształceniu na poziomie średnim. Mówcami i uczestnikami Forum byli wyróżniający się dydaktycy z Polski i Finlandii.