Aktualności

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dnia 26 maja 2020 r.

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 382), zwracam się z prośbą o rozszerzenie projektu o wsparcie dla niepublicznych uczelni wyższych. Apelujemy o zwolnienie uczelni z obowiązku płacenia składek ZUS przez okres trzech miesięcy w odniesieniu do pracowników dydaktycznych, administracyjnych i badawczych. Taka możliwość stanowiłaby działanie osłonowe i rekompensujące straty poniesione przez uczelnie w związku z pandemią COVID-19, wynikające z konieczności przechodzenia na pracę i naukę zdalną i zmniejszenia przychodów z czesnego.

Wypowiedź w trakcie posiedzenia komisji „Covidowej” w MNiSW dotycząca funkcjonowanie uczelni niepublicznych

FUNKCJONOWANIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
Dr Mieczysław Błoński, Prezes Zarządu, Polska Unia Edukacyjna
(Wypowiedź w trakcie posiedzenia komisji „Covidowej” w MNiSW w dniu 20.05.2020)

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z bieżącą sytuacją wywołaną skutkami panemii związanej z COVID-19 zwracam się z prośbą o uruchomienie programu dotyczącego dofinansowania zdalnego nauczania w uczelniach, na wzór programu „Zdalna szkoła” przygotowanego przez resort cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Pismo Komisarz Europejskiej Mariyi Gabriel do PUE z dnia 13 maja 2020 r.

Dear Dr. Blonski,

I thank you for your letter of 31 March 2020 regarding the impact of COVID-19 on the higher education sector, and more particularly on private higher education institutions in Poland. I appreciate very much your feedback.

Pismo MNiSW do Wicepremier Jadwigi Emilewicz z dnia 11 maja 2020 r.

Szanowna Pani Premier,

podejmowane w ostatnim czasie działania mające na celu wsparcie gospodarki i obywateli w dobie pandemii COVID-19 w istotny i pozytywny sposób przekładają się na stabilizację sytuacji w Polsce. Wyrażając uznanie dla wysiłku włożonego w wypracowanie trafnych rozwiązań osłonowych, inicjowanych w znacznej mierze przez Panią Premier, pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na trudną sytuację uczelni niepublicznych, która w mojej ocenie również wymaga interwencji.