Aktualności

Forum Metodyczne 2021

W dniach 26 i 27 maja 2021 r. odbyło się Forum Metodyczne 2021, zorganizowane pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej przez TEB Akademię w Poznaniu. Forum było poświęcone akademickiej edukacji zdalnej w warunkach pandemii.

Posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej PUE. Przedmiotem obrad było omówienie przygotowań do Forum Metodycznego 2021, ogłoszenie w czasie Forum utworzenia Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej oraz wybór kandydatów PUE do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Walne Zgromadzenie PUE

W roku bieżącym Polska Unia Edukacyjna obchodzi dwudziestolecie swego istnienia. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się jubileuszowe Walne Zgromadzenie PUE, na którym zaproszeni goście mówili o jej dorobku oraz przekazali życzenia dalszego jej rozwoju.

Wybór Prezesa Zarządu PUE dr Mieczysława Błońskiego do Executive Committee Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji EFEE

W dniu 19 października br. Walne zgromadzenie Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji EFEE, złożone z przedstawicieli pięćdziesięciu organizacji z dwudziestu trzech państw wybrało Prezesa Zarządu PUE dr Mieczysława Błońskiego do Executive Committee tej Federacji.

Pismo PUE z 9.09.2020 r. do Wiceministrów Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej r. w sprawie zorganizowania z inicjatywy MNiSW przez NCBiR konkursu "Uczelnia Cyfrowa"

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister,

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (związanego z ze środkami na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności przyznanymi Polsce przez Unię Europejską), zgłaszamy propozycję konkursu dedykowanego polskim uczelniom wyższym publicznym i niepublicznym, który umożliwiłby im osiągnięcie statusu uczelni cyfrowych. 

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dnia 26 maja 2020 r.

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 382), zwracam się z prośbą o rozszerzenie projektu o wsparcie dla niepublicznych uczelni wyższych. Apelujemy o zwolnienie uczelni z obowiązku płacenia składek ZUS przez okres trzech miesięcy w odniesieniu do pracowników dydaktycznych, administracyjnych i badawczych. Taka możliwość stanowiłaby działanie osłonowe i rekompensujące straty poniesione przez uczelnie w związku z pandemią COVID-19, wynikające z konieczności przechodzenia na pracę i naukę zdalną i zmniejszenia przychodów z czesnego.

Wypowiedź w trakcie posiedzenia komisji „Covidowej” w MNiSW dotycząca funkcjonowanie uczelni niepublicznych

FUNKCJONOWANIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
Dr Mieczysław Błoński, Prezes Zarządu, Polska Unia Edukacyjna
(Wypowiedź w trakcie posiedzenia komisji „Covidowej” w MNiSW w dniu 20.05.2020)

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z bieżącą sytuacją wywołaną skutkami panemii związanej z COVID-19 zwracam się z prośbą o uruchomienie programu dotyczącego dofinansowania zdalnego nauczania w uczelniach, na wzór programu „Zdalna szkoła” przygotowanego przez resort cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.