Aktualności

Pismo Komisarz Europejskiej Mariyi Gabriel do PUE z dnia 13 maja 2020 r.

Dear Dr. Blonski,

I thank you for your letter of 31 March 2020 regarding the impact of COVID-19 on the higher education sector, and more particularly on private higher education institutions in Poland. I appreciate very much your feedback.

Pismo MNiSW do Wicepremier Jadwigi Emilewicz z dnia 11 maja 2020 r.

Szanowna Pani Premier,

podejmowane w ostatnim czasie działania mające na celu wsparcie gospodarki i obywateli w dobie pandemii COVID-19 w istotny i pozytywny sposób przekładają się na stabilizację sytuacji w Polsce. Wyrażając uznanie dla wysiłku włożonego w wypracowanie trafnych rozwiązań osłonowych, inicjowanych w znacznej mierze przez Panią Premier, pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na trudną sytuację uczelni niepublicznych, która w mojej ocenie również wymaga interwencji.

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Wicepremiera Jarosława Gowina z dnia 25 marca 2020 r.

Szanowny Panie Premierze,

W nawiązaniu do konsultacji pakietu projektów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia, w załączeniu, postulaty sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego zrzeszonego w naszej organizacji.

Mail PUE do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r.

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze,

W związku z wypowiedzią Pani Minister (link) oraz komunikatem z dnia dzisiejszego, zamieszczonym na stronie MNiSW, w którym rekomenduje się uczelniom zawieszenie pobierania od studentów opłat za studia, informuję uprzejmie, co następuje:

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PUE. Przedmiotem obrad było zaangażowanie poszczególnych członków organizacji w realizację Programu Działania PUE na lata 2018-2020 oraz możliwości zaangażowania organizacji w realizację projektów w obszarze szkolnictwa finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gospodarzem posiedzenia było Collegium Civitas.

Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dr. Andrzeja Rozmusa zatytułowana „Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej”. Autor, na co dzień Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podejmuje głęboką refleksję nad wpływem transformacji ustrojowej i neoliberalnych reform na obszar szkolnictwa wyższego w Polsce.