Aktualności

Pismo Prezydenta Konfederacji Lewiatan do Wicepremiera Jarosława Gowina z dnia 25 marca 2020 r.

Szanowny Panie Premierze,

W nawiązaniu do konsultacji pakietu projektów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia, w załączeniu, postulaty sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego zrzeszonego w naszej organizacji.

Mail PUE do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r.

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze,

W związku z wypowiedzią Pani Minister (link) oraz komunikatem z dnia dzisiejszego, zamieszczonym na stronie MNiSW, w którym rekomenduje się uczelniom zawieszenie pobierania od studentów opłat za studia, informuję uprzejmie, co następuje:

Posiedzenie Zarządu PUE

W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PUE. Przedmiotem obrad było zaangażowanie poszczególnych członków organizacji w realizację Programu Działania PUE na lata 2018-2020 oraz możliwości zaangażowania organizacji w realizację projektów w obszarze szkolnictwa finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gospodarzem posiedzenia było Collegium Civitas.

Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dr. Andrzeja Rozmusa zatytułowana „Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej”. Autor, na co dzień Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podejmuje głęboką refleksję nad wpływem transformacji ustrojowej i neoliberalnych reform na obszar szkolnictwa wyższego w Polsce.