Polska Unia Edukacyjna
Solidarni z Ukrainą

Polska Unia Edukacyjna (PUE)

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją dobrowolną, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządowej, zrzeszającą podmioty działające w obszarze edukacji i nauki lub wspomagające ten obszar.

Za początek swojej działalności Polska Unia Edukacyjna przyjmuje I Walne Zgromadzenie Członków, które miało miejsce 15 stycznia 2000 roku. Celem działania Polskiej Unii Edukacyjnej jest reprezentowanie, doskonalenie oraz kształtowanie obrazu polskiej edukacji i nauki.

Informacje o Polskiej Unii Edukacyjnej

Aktualności

Najnowsze publikacje

Najnowsze publikacje

Polska Unia Edukacyjna poleca

W Polskiej Unii Edukacyjnej zasiadają najbardziej doświadczeni w szkolnictwie niepublicznym specjaliści.
Ich głos przedstawiony jest w polecanej literaturze oraz zamieszczanych artykułach.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.