15 i 16 września w Krakowie spotkali się rektorzy polskich uczelni publicznych i niepublicznych, aby uczestniczyć w obradach konferencji „Przyszłość Szkolnictwa Wyższego”.

Dwudniowa Konferencja pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka została zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zapis video z Konferencji jest dostępny na stronie:
www.konferencjapue.ka.edu.pl

Sprawozdanie z Konferencji w formacie PDF: [LINK]

Solidarni z Ukrainą

Polska Unia Edukacyjna (PUE)

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją dobrowolną, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządowej, zrzeszającą podmioty działające w obszarze edukacji i nauki lub wspomagające ten obszar.

Za początek swojej działalności Polska Unia Edukacyjna przyjmuje I Walne Zgromadzenie Członków, które miało miejsce 15 stycznia 2000 roku. Celem działania Polskiej Unii Edukacyjnej jest reprezentowanie, doskonalenie oraz kształtowanie obrazu polskiej edukacji i nauki.

Informacje o Polskiej Unii Edukacyjnej

Aktualności

Najnowsze publikacje

Najnowsze publikacje

Polska Unia Edukacyjna poleca

W Polskiej Unii Edukacyjnej zasiadają najbardziej doświadczeni w szkolnictwie niepublicznym specjaliści.
Ich głos przedstawiony jest w polecanej literaturze oraz zamieszczanych artykułach.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.