Literatura

CDV-WAY #1

CDV-WAY#1 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy.
Przewodnik dla Trenera, Poznań 2020

Poradnik ten ma dwa cele. Pierwszym z nich jest zainspirowanie Cię do projektowania kursów e-learningowych, które współcześnie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko na uczelniach wyższych, ale również w edukacji pozaformalnej. Drugim celem jest poprowadzenie Cię „krok po kroku” przez wszystkie etapy projektowania kursu e-learningowego. Poszczególne „kroki” poradnika są efektem ponad rocznych działań warsztatowych zespołu ds. e-learningu Collegium Da Vinci w Poznaniu. Rozpoczynając działania w tym zakresie, jako zespół postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej metodyki kształcenia zdalnego. Metodyki, która będzie nie tylko dotyczyła samego konstruowania kursu, ale również wszystkich czynności związanych z procesem e-learnigowym. 
Całość materiału składa się z 7 kroków nazwanych przez nas: Refleksja, Empatyzacja, Walidacja, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, (Over)Delivery. Każdy z nich jest istotny ze względu na to, że proces projektowania kursów e-learningowych powinien być rozumiany całościowo, a nie wyłącznie jako opracowanie materiałów dydaktycznych.

CDV-WAY #2

CDV-WAY#2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy.
Poradnik metodyczny dla Trenera, Poznań 2020

Druga część CDV-way#2 jest metodyczną kontynuacją części poświęconej kształceniu zdalnemu. Przeznaczona jest dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia zarówno zdalne, jak i stacjonarne (w sali dydaktycznej/szkoleniowej). Uniwersalizm podręcznika wynika z naszej wiary w to, że określone elementy metodyczne projektowania zajęć dla studentów/słuchaczy powinny być podstawowym elementem warsztatu pracy każdego dydaktyka – bez względu na staż pracy, czy formę prowadzenia zajęć.
Komplementarnym elementem podręcznika jest:

  • Narzędziownik, czyli opis wybranych narzędzi informatycznych do tworzenia materiałów dydaktycznych oraz organizacji pracy podczas zajęć.
  • Metodnik, czyli zestawienie metod aktywizujących do wykorzystania podczas zajęć.
Image

Andrzej Rozmus, Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej, 2018

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dr. Andrzeja Rozmusa zatytułowana „Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej”. Autor, na codzień Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podejmuje głęboką refleksję nad wpływem transformacji ustrojowej i neoliberalnych reform na obszar szkolnictwa wyższego w Polsce. Refleksje te dotyczą wymiaru ideologicznego, organizacji procesu kształcenia i praktyki dydaktycznej oraz wymiaru instytucjonalnego edukacji akademickiej. Publikacja uwzględnia również zmiany wprowadzane Konstytucją dla Nauki. Przedstawione wnioski mają silne umocowanie w przeprowadzonych przez autora badaniach empirycznych społeczności studenckiej.

Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Image

Bogusław Śliwerski, A. Rozmus (red.), Alternatywy w edukacji, 2018

Książka, skupiająca refleksje entuzjastów i praktyków edukacji, porusza zagadnienia kluczowe dla rozwoju współczesnej edukacji. Prof. Bogusław Śliwerski analizuje zjawisko i rolę alternatywnej edukacji. Dr Andrzej Rozmus skoncentrował swoje rozważania na idei i uwarunkowaniom edukacji alternatywnej. Pomiędzy tymi "manifestami" znalazły się refleksje poświęcone m.in. innowacjom w edukacji z perspektywy pedagogiki innowacyjności, miejscu dzieci uzdolnionych w systemie edukacji, czy problemom dzieci uzdolnionych matematycznie. Różnorakie problemy analizowane są przez pedagogów przez pryzmat ich szkolnej codzienności, w publikacji widoczny jest silnie empiryczny akcent.
Książka jest lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy są zainteresowani kształtowaniem procesów kształcenia w zgodzie ze współczesnymi trendami i potrzebami.
Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.