Kluczowe informacje o Polskiej Unii Edukacyjnej

Misja Polskiej Unii Edukacyjnej

Misją Polskiej Unii Edukacyjnej jest kształtowanie wysokich standardów oraz doskonalenie polskiej edukacji i nauki.
Zadania Polskiej Unii Edukacyjnej

Polska Unia Edukacyjna (PUE)

Polska Unia Edukacyjna jest organizacją zrzeszającą pracodawców, działających w sektorze edukacji i nauki oraz w sektorach pracujących dla obu tych obszarów. Od roku 2000 Polska Unia Edukacyjna  działała pod nazwą Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji, a w roku 2016 zmieniła swoją nazwę na obecną.

Członkami PUE mogą być  szkoły podstawowe i średnie, ich związki, uczelnie wyższe, ich wydziały i katedry, instytuty badawcze, wydawnictwa, twórcy programów, firmy szkoleniowe, a także inne podmioty pracujące dla edukacji i nauki.

Podstawowym celem działalności PUE jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej pracodawców wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Polska Unia Edukacyjna stawia przed sobą ambitne zadanie oddziaływania na kształtowanie ustawodawstwa oraz polityki społecznej i ekonomicznej dotyczącej sektora edukacji i nauki. Zadaniem PUE jest również kształtowanie wysokich standardów działalności gospodarczej, społecznej, dydaktycznej i naukowej, realizowanej przez podmioty działające w sferze edukacji i nauki.

Unia jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Europejskiej Federacji Pracodawców Edukacji (European Federation of Education Employers - EFEE).

Organy Polskiej Unii Edukacyjnej

Rada Nadzorcza

Jerzy Malec
Jerzy MalecPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Prorektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Grzegorz Cygonik
Grzegorz CygonikCzłonek Rady Nadzorczej
Doradca Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA (WSiP)
Witold Bielecki
Witold BieleckiCzłonek Rady Nadzorczej
Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Zdzisława Dacko-PikiewiczCzłonek Rady Nadzorczej
Rektor Akademii WSB
Anna Sobala-Zbroszczyk
Anna Sobala-ZbroszczykCzłonek Rady Nadzorczej
Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO

Zarząd

Mieczysław Błoński
Mieczysław BłońskiPrezes Zarządu
Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego
Maciej Kolasiński
Maciej KolasińskiWice Prezes Zarządu
Wiceprezes TEB Akademia
Roman Cieślak
Roman CieślakWice Prezes Zarządu
Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Jadwiga Koralewicz
Jadwiga KoralewiczWice Prezes Zarządu
Prezydent Collegium Civitas
Krystyna Starczewska
Krystyna StarczewskaWice Prezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej